Versió online
Informació exclusiva per a: ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D'EMPRESARIS D'ELECTRICITAT, FONTANERIA, GAS, SANEJAMENT I AFINS DE TERRASSA

Declaració responsable treballadors d'activitats essencials
 

Us informem que l’Ordre SND / 307/2020, 30 de març, estableix el model de declaració responsable a emetre per als treballadors per compte aliè que no hagin de acollir-se al permís retribuït recuperable.Podeu consultar-lo a l’annex d’aquest ordre.Esperem que sigui del vostre interès.