Åtgärder från bibliotheca i förbindelse med coronavirus
Kära bibliotek,

Hos bibliotheca tar vi corona-situationen på stort allvar – både i Norden och globalt. Vi vill gärna informera er om våra åtgärder i samband med detta. Våra kunders och våra egna medarbetares säkerhet har högsta prioritet. Du ska kunna känna dig trygg i ditt samarbete med bibliotheca.

Sedan utbrottet av coronaviruset (COVID-19) har vi följt utvecklingen noggrant, och vi tar ständigt nya tilltag i denna extraordinära situation, för att vi ska kunna fortsätta hjälpa er så bra som möjligt.
 
Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder i enlighet med myndigheternas rekommendationer, inklusive stanna hemma vid misstanke om sjukdomssymptom, extra hygieninsatser och minimerande av resor som inte är nödvändiga.

 
  • Med fokus på ovanstående fortsätter arbetet på kontoren; i utvecklingsavdelningen, installation och service, försäljning och support.
     
  • I tillfälle av att installationer eller försäljningsmöten skulle behöva skutas upp pga. coronavirusen (eller pga. andra omständigheter) får ni såklart besked, och ett nytt datum vil sättas så snabbt som möjligt. Vi använder telefon och online möten i den mån det är möjligt.
     
  • Vi upplever tyvärr också konsekvenser i form av försenade leveranser. Detta gäller primärt beställningar av RFID-tags. Dessa kan för närvarande inte levereras i samma frekvens och i samma mängd, men vi jobbar intensivt för att lösa detta med våra underleverantörer.
     
Hos bibliotheca strävar vi alltid efter att ge dig den bästa kundupplevelsen, och vi beklagar besväret med eventuella försenade leveranser, försenade installationer eller liknande.
 
Vi har nyligen skickat ut inbjudan till bibliotheca Roadshow den 22:a och 23:e april.
Vi har fortfarande en förhoppning av att kunna hålla evenemanget som planerat, men vi följer fortsatt med i de officiella rekommendationer kring coronaviruset och evenemang. Vi träffar beslut senast den 1:e april om vi förväntar att hålla evenemanget, eller om det skjuts upp till senare på året. Vi sänder ut en uppdatering till er, så snart vi har mer information.

Vi ser fram till att situationen vänder, och att vi igen kan komma tillbaka till det normala.

Har du frågor, är du alltid välkommen att
kontakta oss.
 
Med vänliga hälsningar
Sven Mønsted Hilm
VD bibliotheca