Nytt og nyttig fra NHO Mat og Drikke
 

Endringer i praktikantordningen

Den 1. september i år trådte endringer i utlendingsforskriften angående praktikanter i kraft. Praktikantordningen gir mulighet for oppholdstillatelse for personer fra tredjeland (land utenfor EØS-området) under utdanning. Ordningen gjelder generelt, men er mye brukt i landbruket, spesielt hos gartnerier.
Gartner som steller med blomster
 

Nye sykefraværstall

Sykefraværsstatistikken for mat- drikke- og bionæringene er oppdatert med tall for 2. kvartal 2018.

Du finner mer informasjon her.
Graf som viser utviklingen i sykefraværet fordelt på bransjer
 

Oppdaterte arbeidsavtaler

Arbeidsavtalemalene som ligger på Arbinn er nå oppdatert i henhold til personvern. Malene revideres jevnlig.
Du finner malen som passer for ditt bruk her.
Hånd som signerer en avtale
 
Hender som holder høstblader
 

Vi trenger ditt samtykke

Etter at de nye reglene for GDPR trådte i kraft, trenger vi ditt samtykke for å sende deg informasjon om medlemsfordeler og kurs. Du kan gi oss ditt samtykke på denne siden. Du velger selv om du vil motta informasjon om kurs, medlemsfordeler eller begge deler.
Samtale rundt et møtebord