2,3 mrd laksekroner til kommunene
PRESSEMELDING 10. september 2018

2,3 milliarder laksekroner til kommunene


Regjeringen går i dag ut med lista over kommunene som nå får over 2,3 milliarder kroner tildelt fra Havbruksfondet. - Laksepengene gir på denne måten betydelige inntekter til mange kystkommuner, sier adm. direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

I tillegg får fylkeskommunene nesten 400 millioner kroner fra fondet, med andre ord en samlet utbetaling på over 2,7 milliarder kroner.

Det er andre gang det skjer en utbetaling til kommuner og fylkeskommuner etter etableringen av det såkalte Havbruksfondet. Stortinget har vedtatt ordningen som sikrer at kystkommunene som legger til rette for havbruk får vesentlige inntekter når lakseselskapene betaler for å få øke produksjonen. Myndighetene legger opp til salg av økt konsesjonsvolum annethvert år fremover.

- Sjømatnæringen ønsker sterke og robuste lokalsamfunn, og Havbruksfondet viser nå at kommunene får penger i kassa som lovet. Dette viser også at det ikke er nødvendig å legge nye særskatter på havbruksbedriftene, sier Ystmark.

Forrige uke oppnevnte regjeringen et nytt NOU-utvalg som skal utrede innføring av slik særskatt på den viktige distriktsnæringen. Etter Sjømat Norges syn har utvalget fått et for detaljert mandat som i liten grad fokuserer på utviklingsmulighetene til havbruksnæringen og negative effekter ved ytterligere beskatning av en så viktig distriktsnæring.

En eventuell ny statlig særskatt vil kunne komme havbrukskommunene mindre til gode ved at inntektene rettes mot statskassa. Sjømat Norge er svært skeptisk til innføring av en slik skatt, og har pekt på at Stortinget bestilte et langt bredere mandat.

- Kommunene og næringslivet langs kysten må være oppmerksomme på at også Havbruksfondet skal opp til vurdering i dette utvalget. Dermed er det skapt usikkerhet om fondet faktisk skal videreføres, påpeker Ystmark. Han understreker at havbruksnæringen støtter en videreføring av fondet, og mener det er en god ordning for både havbrukskommunene og næringslivet langs kysten.

Havbruksfondet ble opprettet i 2016, og første utbetaling skjedde i 2017. Den var på totalt 60 millioner kroner. 70 prosent av midlene går til kommunene, 10 prosent til fylkeskommunene og 20 prosent til staten.


For ytterligere kommentarer:
Adm. dir. Geir Ove Ystmark, tlf. 481 27 155